Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2021

         USNESENÍ ZO - červenec 2021

                 Usnesení č. 26/7/2021/ZO ze zasedání

                    Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 28. 7. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění - veřejné jednání dne 9. 6. 2021.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Vypořádání námitek k návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně z veřejného projednání dne 9. 6. 2021 dle přílohy č. 3.  Pokyny pro dopracování návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně pro opakované řízení

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          USNESENÍ ZO - červen 2021

Usnesení č. 25/6/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně

ze dne 30. 6. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: pí Dana Bešťáková, pí Bc. Irena Fürbacherová.
 2. Program jednání.
 3. Výsledky výběru zájemců o koupi pozemků na výstavbu rodinných domků v „Obytné zóně Konstantinky východ“ losováním dle přílohy č. 3
 4. Poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč obci Hrušky za účelem příspěvku na pokrytí nákladů vzniklých odstraňováním následků  vichřice v červnu 2021.
 5. Rozpočtové opatření č. 4/2021.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č. 24/6/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně

ze dne 23. 6. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Žádost o změnu osoby kupujícího p. p. č. 1007/13, k. ú. Konstantinovy Lázně.
 6. Žádost o prodej p. p. č. 475 a části  p. p. č. 469 a 446, vše v  k. ú. Potín.
 7. Kontrolu hospodaření obce k 31. 5. 2021.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 1007/13 o výměře 462 m2 v k. ú. Konstantinovy Lázně, druh pozemku ostatní plocha - zeleň.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2021.
 5. Zásady pro stanovení ceny pro prodej pozemků Obce Konstantinovy Lázně.
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2021 dle přílohy č. 12.

III. neschvaluje:

 1. Záměr prodeje p. p. č. 1364, k. ú. Konstantinovy Lázně.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - duben 2021

23/4/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 4. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Podmínky prodeje pozemků v Obytné zóně Konstantinky východ.
 4. Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domků v „Obytné zóně Konstantinky východ“  v rozsahu přílohy č. 8 a).
 5. Prodej pozemku  p. č. 1766/ 2 o výměře 218 m2 , druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Okrouhlé Hradiště vzniklého geom. plánem č. 282-449/2020 oddělením  z původních  p. p. č. 1766 a 1792, k. ú. Okrouhlé Hradiště za cenu 187,50 Kč/m2 + DPH 21%
 6. Kupní smlouvu č. 01/2021.
 7. Záměr prodeje části p. p. č.1007/1 v k.ú. Konstantinovy Lázně, druh pozemku ostatní plocha-zeleň za cenu 100,- Kč za 1 m2 + DPH 21%, přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.
 8. Směrnice  č. 2/2021 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 9. Rozpočtové opatření č. 2/2021 dle přílohy č. 12.
 10. Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
 11.  Bezúplatný převod p. p. č. 711/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2 v k. ú. Poloučany z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

III. uděluje:

 1. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrky za rok 2020.

 

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

              ____________________________________________________________________________________________________________

 

USNESENÍ ZO - březen 2021

Usnesení č. 22/3/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Pracovní verzi „Podmínek prodeje pozemků v Obytné zóně Konstantinky východ“.
 4. Informaci o technickém stavu a předběžné ceně rekonstrukce vytápění domu s pečovatelskou službou.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy č. 9.
 5. Aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2025, dle přílohy č. 9a.
 6. Odkoupení p. p. č. 384/1, k. ú. Břetislav obcí Konstantinovy Lázně za částku 30,- Kč/m2.

 

Karel Týzl, starosta                                                        

 

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

              ____________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - leden 2021

Usnesení č. 21/1/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 1. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu:
 2. Program jednání.
 3. Podání žádosti o dotaci Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 – Revitalizace Mateřské školky – III. etapa (stavební úpravy kuchyně, jídelny a zázemí mateřské školy).
 4. Prodej časti p. p. č. 1166/1, k. ú. Konstantinovy Lázně  za cenu 390,- Kč bez DPH za 1 m2. Předpokládaná výměra je cca 950 – 1000 m2. Přesná výměra odděleného pozemku bude stanovena geometrickým plánem.
 5. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 0733048319/21 mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
 6. Smlouvu o úvěru č. 0633146149 mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
 7. Rozpočtové opatření č. 8/2020 podle přílohy č. 10.

 

Karel Týzl, starosta                                                        

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
1
1
2
4
3
1
4
2
5
4
6
3
7
2
8
1
9
1
10
2
11
1
12
2
13
1
14
2
15
1
16
2
17
3
18
1
19
5
20
4
21
2
22
2
23
3
24
1
25
1
26
2
27
1
28
2
29
1
30
2
31
2

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 21. 10. 2021
déšť 12 °C 9 °C
pátek 22. 10. slabý déšť 9/4 °C

SMS infokanál

INFO

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.