Navigace

Obsah

Základní údaje o profilu zadavatele

Název:

Obec Konstantinovy Lázně

Adresa:

Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně

Kraj:

Plzeňský

Identifikační číslo:

00259705

Daňové identifikační číslo:

CZ00259918

URL:

http://www.konst-lazne.cz 

Odkaz na profil zadavatele: ZDE

 

 

Obec Konstantinovy Lázně je jako subjekt hospodařící s veřejnými prostředky veřejným zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. K  naplnění zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, jak je popsáno v ustanovení § 6 citovaného zákona, zveřejňujeme zadávací podmínky jednotlivých veřejných zakázek na těchto internetových stránkách a také v informačním systému  www.isvzus.cz.