Navigace

Obsah

2019

OZV č. 5 - 2019 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 4 - 2019 o místní polpatku ze vstupného

OZV č. 3-2019 o místní polpatku za užívání veř. prostranství

             Přílohy k OZV č. 3-2019 za užívání veř. prostranství

OZV č. 2-2019 o místní polpatku z pobytu

OZV č. 1-2019 o místním poplatku ze psů

2018

OZV č. 3-2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.2/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně

OZV č.1/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně

2017

OZV č. 1-2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů

2016

OZV č. 1-2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů

2015

OZV č.3-2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů

OZV č.2-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Konstantinovy Lázně 


OZV č. 1-2015 . kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Konstantinovy Lázně č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

2014

OZV č.1-2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

2013

OZV č.1-2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

2012

OZV č. 2-2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1-2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2011

OZV č. 8-2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.6-2011 o místním poplatku za provozovaný výherní automat nebo jiné herní zařízení

OZV č. 5-2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

OZV č. 4 2011 o místním poplatku ze vstupného

OZV č. 3-2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 2-2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

OZV č. 1-2011 o místním poplatku ze psů

2010

2009

2008

OZV č. 3-2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV č. 2-2008 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

OZV č. 1-2008 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Starší

OZV č. 11-2004 o stanovení cen při prodeji pozemků v majetku Obce Konstantinovy Lázně

OZV č. 1-2004 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru (obce) Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj

OZV č. 28-2002 - Řád veřejného pohřebiště