Navigace

Obsah

Kultura

 Žádost - nahlášení kulturního podniku dle OZV č. 2-2008

 

Pozemky, nemovitosti

Žádost o prodej pozemku

Žádost o pronájem pozemku


Žádost o změnu územního plánu - 2013
 

Zábor - užívání veřejného prostranství

Žádost - zábor

 

Zvláštní užívání místních komunikací

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

Žádost o povolení zrušení, připojení, nemovitosti

Žádost o povolení zvláštního užívání MK

odkaz na Pasport místních komunikací Obce Konstantinovy Lázně:

svihak-uredni/usneseni-vyhlasky-a-ostatni/pasport-mistnich-komunikaci-obce-konstantinovy-lazne/

Stavební úřad

Městský úřad Bezdružice, Odbor výstavby a životního prostředí
ČSA 196, 349 53 Bezdružice 
Tel.: 374 630 518,  Fax.: 374 630 522, e-mail: stavebni@bezdruzice.cz

 
odkaz na formuláře:

http://www.bezdruzice.cz/radnice/formulare-1/stavebni-urad/

 

Životní prostředí

 Žádost o povolení kázení nelesní zeleně

Půjčky z fondu rozvoje bydlení

 Žádost o půjčku FRB

 Směrnice č. 3-2011 - Zásady použití prostředků Fondu rozvoje bydlení

Pečovatelská služba

Žádost na zavedení pečovatelské služby

zde ke stažení

Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

 

Zrušení trvalého pobytu

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu