Navigace

Obsah

 

Proměny Okrouhlého Hradiště aneb revitalizace centra v první etapě

 

Díky projektu byl  významně zatraktivněn vylepšen vzhled centrální části obce.  Realizace úprav rovněž  zvýšila bezpečnosti a informovanosti uživatelů tohoto veřejného prostranství. Podél komunikace (průtahové i místní) , které procházejí centrální částí byly vybudovány chodníky, které zvyšují bezpečnost chodců. K většímu komfortu návštěvníků obce přispělo vybudování nových parkovacích míst.  Pozitivním vlivem na   zvýšení bezpečnosti přispěla  instalace nového veřejného osvětlení.Celý prostor  úpravy byl nově odvodněn dešťovvou kanalizací, která eliminuje negativní vliv dešťové vody na povrchy komunikací. Pro zvýšení estetického vzhledu i funkčnosti centrální části byla obnovena  kamenná zeď (zhruba na původním místě), které dotváří ucelenou kompozici návsi a  odděluje průtahovou komunikaci od dalších centrálních částí návsi. V celém centru byly rovněž provedeny sadové úpravy a  veřejné prostranství bylo doplněno o městský mobiliář. Od 2. července 2011 nové centrum slouží široké veřejnosti.