Navigace

Obsah

Informace pro občany 

Dovolujeme  upozornit na  právní předpis vydaný Nařízením vlády ČR č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pro provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Nejdůležitějšími body tohoto předpisu jsou:

  1. Čištění spalinové cesty
  2. Kontrola spalinové cesty
  3. Revize spalinové cesty


Je vhodné můžete si ověřit odbornou způsobilost jednotlivých podnikatelů a to tak, že si necháte předložit živnostenské oprávnění na činnost Kominictví.

V našem regionu  jsou  k dispozici například tito kominíci:

 

- Pavel Konečný, Školní 1385, Tachov (739 728 268)

 

- Zdeněk Hacaperka, Habrová 2439/10, Plzeň (603 411 626)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Podle zákona č.201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to u všech kotlů na tuhá paliva.

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. 

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

Fyzickým i právnickým osobám doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

 

Výpis některých odborně způsobilých osob:

Dakon, Atmos a Kavarson - p. Vrátník, Sytno - tel.: 374 659 413

Varimatik a Varikot - p. Čermák, Praha - tel.: 602 485 301

Viadrus - p. Jaroš, Plzeň - mob.: 723 425 860

Benekov, Viadrus + revize komínů - p. Koptík, Plzeň - tel.: 602 134 066

Slokov (Variant) - p. Patera, Stříbro - tel.: 732 168 908

Opravy kotlů a revize - p. Kudrna, Most - tel.: 602 149 065