Navigace

Obsah

Každy občan, který chová ve správním území obce psa je povinen dle obecně závazné vyhlášky hradit níže specifikovaný  poplatek.

Další vyhláška týkající se psů ZDE
 
 Poplatek činí za kalendářní rok:
1.za psa na  území Konstantinových Lázních
a) pro majitele psa v rodinných domcích, kde má pes vlastní výběh …….300,-- Kč/ za psa
    a 450,-- Kč/za druhého a každého dalšího psa 
b) pro majitele psa v obytných domech, kde pes nemá vlastní výběh …..400,-- Kč/ za psa
     600,-- Kč/za druhého a každého dalšího psa
 
2. pro ostatní části obce, tj. Nová Ves, Okrouhlé Hradiště, Dlouhé Hradiště, Poloučany, Břetislav, Potín, Šipín ..........   200,-- Kč/za psa a 300,-- Kč/za druhého a každéhodalšího  psa
 
3.za prvního psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a    vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčíhodůchodu:            
a) pro majitele psa v rodinných domcích, kde   má pes vlastní výběh .….... 50,-- Kč/ za   psa75,-- Kč/ za druhého a každého dalšího psa
b) pro majitele psa v obytných domech, kde   pes nemá vlastní výběh ……100,-- Kč/ za psa a 150,-- Kč/ za druhého a každého dalšího psa
 

Poplatek je splatný do konce dubna příslušného roku a lze uhradit: 

hotově:  do pokladny úřadu

převodem na účet obce:

č.ú. 733 048 319 / 0800

Variabilní symbol: rodné číslo plátce

Zpravá pro příjemce: poplatek za psa

 
Další informace na tel. 374 625 252

 

úřední hodiny:
pondělí  7.30 - 11.00,  12.30 - 16.30
úterý       7.30 - 11.00,  12.30 - 15.00
středa    7.30 - 11.00,  12.30 - 16.30
čtvrtek    7.30 - 11.00,  12.30 - 15.00

pátek     7.30 - 11.00