Navigace

Obsah

 

Poplatek za hrobové místo se skládá:

a) nájem hrobového místa 1,- Kč/m2/rok a paltí se 1x za 10 let (dle smlouvy o nájmu hrobového místa

b) služby spojené s nájmem, ktreré činí  130,- Kč/rok a hradí se vždy do 28. 2. příslušného roku

 

Související vyhláška - Řád pohřebiště

 

Poplatek je splatný do 28.2.  příslušného roku a lze uhradit: 

hotově:  do pokladny úřadu

převodem na účet obce:

č.ú. 733 048 319 / 0800

Variabilní symbol: rodné číslo plátce

Zpravá pro příjemce: hrobové místo+číslo hrobu dle smlouvy

 
Další informace na tel. 374 625 252
 
úřední hodiny:
pondělí  7.30 - 11.00,  12.30 - 16.30
úterý       7.30 - 11.00,  12.30 - 15.00
středa    7.30 - 11.00,  12.30 - 16.30
čtvrtek    7.30 - 11.00,  12.30 - 15.00
pátek     7.30 - 11.00